Disclaimer

Op deze pagina vind je de voorwaarden die gelden voor de website van KlantenVinden.com. KlantenVinden.com is een handelsnaam van Annalytics.

Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij vragen je daarom onze disclaimer goed te lezen. Als er iets anders staat in de voorwaarden voor onze producten of services dan in deze disclaimer, dan geldt de regel die staat in de voorwaarden voor het product of de service.

Hyperlinks

Als wij op onze website hyperlinks of verwijzingen naar andere sites opnemen, zijn deze bedoeld als informatie. Wij controleren de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen niet continu. Een verwijzing of hyperlink betekent niet dat wij de betreffende site of de producten of informatie op de betreffende site aan je adviseren. Wij kunnen je niet garanderen dat de hyperlink werkt, dat de site waarnaar wordt verwezen goed functioneert, of dat de informatie op deze websites correct is.

Wij gaan zorgvuldig om met onze website

Onze website is bedoeld voor het Nederlandse publiek. Wij beheren en onderhouden onze website vanuit Nederland. Het is mogelijk dat onze website niet beschikbaar is voor gebruik in andere landen. 

We doen er alles aan om onze website goed te laten functioneren en 24 uur per dag toegankelijk te houden. We kunnen niet garanderen dat je onze website altijd foutloos en ononderbroken kunt gebruiken. We zijn niet aansprakelijk voor schade als onze website tijdelijk minder goed of niet functioneert.

De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van onze website gebruiken is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van KlantenVinden.com of van een ander die rechthebbende is.

Wij zijn niet aansprakelijk

Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website.

Voor onze website geldt het Nederlands recht

Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen

Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.